Digitálne služby v športe

Študijný odbor poskytuje vzdelávanie žiakov so športovým nadaním v oblasti športovej prípravy podľa zvoleného športového odvetvia a odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania a odborných činností v športe.

Absolvent odboru digitálne služby v športe je kvalifikovaný odborník, ktorý dokáže vykonávať práce administrátora alebo iného samostatného špecialistu pre informačné a komunikačné technológie, riadiť a poskytovať digitálne služby, ako aj podieľať sa na analýze a tvorbe softvérového a hardvérového vybavenia športových pracovísk a športových zariadení. Je schopný vykonávať poradenské práce v oblasti výpočtovej techniky a zastávať funkciu nižšieho až stredného manažéra, špeciálne s orientáciou na manažment a administráciu výpočtovej techniky športových pracovísk a športových zariadení. Absolvent získa počas štúdia schopnosti potrebné pre   analýzu a správu potrieb športových pracovísk v oblasti informačných a komunikačných technológií. Získava prehľad o aktuálnych technológiách a technologických možnostiach v oblasti poskytovania digitálnych služieb v športe. Dokáže analyzovať, zhodnotiť a navrhnúť vhodnosť použitia informačných a komunikačných technológií v športových pracoviskách a športových  zariadeniach so zohľadnením dostupnosti, cenovej výhodnosti vstupných i prevádzkových nákladov, bezpečnosti, celkovej efektívnosti a následnej aktualizácie. Získané zručnosti z aplikovanej informatiky sú tiež predpokladom pre činnosť súvisiacu s administráciou športovej dokumentácie.

Absolvent tohto odboru je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

 

 


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31